twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

3 Αυγούστου 2009

Νέες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ

Περισσότερες από 1.600 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις Μονάδες Υγείας της χώρας αναμένεται να προκηρύξει εντός του Σεπτεμβρίου το ΑΣΕΠ.

Η νέα ενιαία προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής με τα αιτήματα του υπουργείου Υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό αναμένεται να σταλεί στους φορείς εντός του καλοκαιριού για έγκριση και εν συνεχεία να αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΑΣΕΠ καθημερινά καταφθάνουν μεμονωμένα αιτήματα νοσοκομείων για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Μάλιστα κάποιες από τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού αναμένεται να καλυφθούν και από τους κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται δε ότι ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει ανάψει το πράσινο φως για την πρόσληψη 1.400 νοσηλευτών, εν τούτοις όμως αρκετά νοσοκομεία της χώρας έχουν αιτηθεί την πρόσληψη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικούΣτα γραφεία του ΑΣΕΠ έχουν ήδη φτάσει περίπου 700 αιτήματα φορέων, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να σταλεί αίτημα στο υπουργείου Υγείας για 723 θέσεις μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στα νοσοκομεία της χώρας. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να σταλεί προς το ΑΣΕΠ και νέο αίτημα για 104 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε πέντε νοσοκομεία.

Σε ΦΕΚ έχουν μάλιστα δημοσιευτεί και οι θέσεις που θα καλυφθούν από τα «προστατευόμενα» άτομα του Ν. 2643/1998. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ.

Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα, το ΑΣΕΠ θα αποστείλει στους φορείς τη σχετική προκήρυξη προς έγκριση, ωστόσο υπολογίζεται ότι πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν αναμένεται να έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εντός του φθινοπώρου οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Οι ειδικότητες
Στη συγκεκριμένη προκήρυξη οι θέσεις θα αφορούν όλους τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και μεταξύ των ειδικοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα είναι: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Νοσηλευτών κ.ά.

Οι φορείς
Μεταξύ των φορέων που θα κληθούν να προσλάβουν το μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων περιλαμβάνονται: ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο», Γ.Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο, ΝΘΠ «Η Παμμακάριστος», Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖάννειο», ΠΓΝ «Αττικόν», ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Γ.Ν. Βόλου, Γ.Ν. Λαμίας, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», Γ.Ν. Καλαμάτας, Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ», Γ.Ν. Σερρών, Γ.Ν. Χανίων, ΓΝΑ ΚΑΤ, ΓΝΘΘΑ Σωτηρία, ΓΝΑ Λαϊκό, ΑΟΝΘ Θεαγένειο, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Δράμας, Γ.Ν. Λιβαδειάς, Γ.Ν. Άργους, Γ.Ν. Καλαμάτας, Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας», Γ.Ν. Πύργου, Γ.Ν. Σπάρτης, Γ.Ν. Τρίπολης κ.ά.

Προσόντα
Ανάλογα με τις θέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα Μαιευτικής, πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής.

Για τις θέσεις ΔΕ θα απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Για την κάλυψη των θέσεων των κλάδων ή ειδικοτήτων ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας θα γίνονται επίσης δεκτοί:

α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το (ΣΑΕΙ) Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά, β) Κάτοχοι τίτλων Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (ΣΕΑΤΕΚ) του ΟΕΕΚ.

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Για ορισμένες θέσεις θα απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθώς και άλλα πρόσθετα προσόντα.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξεως προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων και ΔΕ Νοσηλευτικής εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του Ν. 1759/1988, με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες). Επίσης θα ορίζεται και κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για ορισμένες ειδικότητες.

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Έρχονται 563 νέες θέσεις στα ΚΕΠ

Ανοίγει σε λίγο διάστημα ο δρόμος για νέες προσλήψεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ζητήσει πίστωση για την κάλυψη 563 θέσεων και μόλις πάρει την έγκριση θα στείλει την προκήρυξη στο ΑΣΕΠ.

Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η νέα προκήρυξη, η τρίτη κατά σειρά μετά τις αντίστοιχες του 2006 και του 2007. Μετά τα σχετικά αιτήματα που ήρθαν από τους διάφορους φορείς (δήμους, νομαρχίες), το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην κατανομή των 563 θέσεων ανά ΚΕΠ ανάλογα με την παραγωγικότητά τους.

Ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη οι συναλλαγές που διεκπεραιώνει κάθε υπάλληλος με βάση όσα καταγράφονται στο ειδικό σύστημα του υπουργείου. Εξαίρεση έγινε μόνον για νησιωτικές ή ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές, όπου η παραγωγικότητα δεν αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την πρόβλεψη μόνιμων θέσεων αλλά η ανάγκη να ενισχυθούν τέτοιες δομές σε αυτά τα σημεία.

Από τις 563 θέσεις ποσοστό 5% προορίζεται για τα προστατευόμενα άτομα και θα καλυφθεί από το υπουργείο Απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998. Από τις υπόλοιπες θέσεις ποσοστό 20% αφορά πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων και ποσοστό 10% τρίτεκνους ή τέκνα τρίτεκνων. Η πλειοψηφία των θέσεων είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ακολουθούν οι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τις λιγότερες θέσεις καταλαμβάνει η κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Προσόντα και προϋπηρεσία
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) και να πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται σε όλες τις προκηρύξεις του Δημοσίου. Σύμφωνα με αυτά χρειάζεται να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τον χρόνο λήξεως προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού, ενώ οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Βασικό προσόν διορισμού συνιστά επίσης η προϋπηρεσία σε ΚΕΠ ή αντίστοιχες δομές. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία 24 μηνών στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων μέσω διαδικασιών των ΚΕΠ που υπάγονται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή των Γραφείων του Πολίτη στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ».

Μόνον εάν δεν υπάρξουν υποψήφιοι με την προϋπηρεσία αυτή, ως επικουρικό προσόν θα λαμβάνεται υπόψη αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών.

Η πρόβλεψη αυτή θα υπάρχει στην προκήρυξη προκειμένου να προκριθούν όσοι απασχολούνται ήδη ως συμβασιούχοι στα διάφορα ΚΕΠ της χώρας. Σημειώνεται ότι προβλέπεται μοριοδότηση της προϋπηρεσίας κατά 50% σε περίπτωση απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούσαν στο πρόγραμμα «ΑΣΤΕΡΙΑΣ». Η μοριοδότηση φτάνει το 55% σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν διανύσει προϋπηρεσία ακόμη και 18 μηνών στο ίδιο ΚΕΠ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση. Την ίδια μοριοδότηση θα λάβουν και υποψήφιοι που εργάστηκαν σε Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούσαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» στον ίδιο φορέα.

Μεταξύ των βασικών προσόντων διορισμού είναι και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 18 μήνες απασχόλησης σε ΚΕΠ δήμων ή νομαρχιών απαλλάσσονται από την απόδειξη γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Όπως οριζόταν και στις δύο προηγούμενες προκηρύξεις, σε κάποιες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις ως προσόν επιλογής θα περιλαμβάνεται και η εντοπιότητα.

Οι τίτλοι σπουδών
Ανάλογα με τη θέση που επιθυμούν να διεκδικήσουν και την εκπαιδευτική κατηγορία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν και τα αντίστοιχα πτυχία και τίτλους σπουδών.

Ειδικότερα:

* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Κατάταξη και αιτήσεις
Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Οι τίτλοι σπουδών, η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και η εντοπιότητα θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

Παράλληλα, επιπλέον μόρια θα λάβουν όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, ενώ ανάλογες μονάδες θα προβλέπονται για την τυχόν παρακολούθηση σεμιναρίων του ΟΑΕΔ.

Μόλις εκδοθεί η προκήρυξη και ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με συστημένη επιστολή προς το ΑΣΕΠ αίτηση και τα οριζόμενα δικαιολογητικά.


Σε ποιους φορείς θα προσληφθούν 370 μόνιμοι υπάλληλοι

Δήμοι - Κοινότητες
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διεύθυνση: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 641 00 Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας, τηλ. 25923-50.022, αρμόδια υπάλληλος Ελένη Κεβεζίδου)

* 1 θέση πληροφορικής ΠΕ * 3 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 301/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
(Διεύθυνση: Πλ. Αγγελή Γάτσου 1, Τ.Κ. 583 00 Αριδαία Ν. Πέλλας, τηλ. 23840-21.204, αρμόδιος υπάλληλος Δημήτριος Σούπης)

* 1 θέση χειριστών μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρο όχημα 131 ΡS) ΔΕ * 6 θέσεις εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 302/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
(Διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα Γωνία, Τ.Κ. 67 100 Ξάνθη Ν. Ξάνθης, τηλ.

25410-28398, αρμόδια υπάλληλος Καλλιόπη Τζανόγλου)

* 1 θέση πολιτικών μηχανικών ΠΕ * 1 θέση αρχιτεκτόνων μηχανικών ΠΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων μηχανικών ΠΕ * 1 θέση περιβάλλοντος ΠΕ * 1 θέση τοπογράφων μηχανικών ΤΕ * 2 θέσεις εργατών (εργατώνφυλάκων νεκροταφείων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 304/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση: Αρχάνες Τ.Κ. 701 00 Ν. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810-

751.802, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Μαρινάκη)

* 1 θέση αρχιτεκτόνων ΠΕ * 1 θέση χειριστών μηχανημάτων έργου ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 305/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 640 11 Κεραμωτή Ν. Καβάλας, τηλ. 25910-51.209, 25910-50.502, αρμόδιοι υπάλληλοι Ιουλίου Τζεράκη και Ισμήνη Καραγεώργη)

* 1 θέση τοπογράφων μηχανικών ΠΕ * 1 θέση χημικών ΠΕ * 1 θέση χειριστών μηχανημάτων (εκσκαφέας φορτωτής) ΔΕ * 1 θέση καθαριότητας κτιρίων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 313/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 570 07 Χαλκηδόνα Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 23910-22.100, 23910-22.208, αρμόδιος υπάλληλος Διονύσιος Μητσιώρης)

* 3 θέσεις εργατών (για εργασίες καθαρισμού εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 317/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 380 01 Βόλος Ν. Μαγνησίας, τηλ. 24210-92.124, αρμόδια υπάλληλος Όλγα Παπαδοπούλου)

* 3 θέσεις τεχνικών ηλεκτροτεχνιτών (κωδικός ΗΛ1) ΔΕ * 3 θέσεις τεχνικών ηλεκτροτεχνιτών (κωδικός ΗΛ2) ΔΕ * 1 θέση τεχνικών (βοηθού ψυκτικών εγκαταστάσεων) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 319/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔήμοιΚοινότητες
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 222 00, Λεοντάρι Ν. Αρκαδίας τηλ. 27913-60207 αρμόδια υπάλληλος Παναγιώτα Σβερκούνου)

* 1 θέση Αρχιτέκτονα- Μηχανικού ΠΕ * 1 θέση Τοπογράφου- Μηχανικού ΤΕ * 1 θέση Χειριστή Μηχανημάτων Έργων ΔΕ * 1 θέση Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου, φορτηγού, λεωφορείου) ΔΕ.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 322/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Δαναού 3, Τ.Κ. 212 00 - Άργος Ν. Αργολίδας, τηλ. 27513-60743 και 27510-24444 αρμόδια υπάλληλος Ιωάννα Σαλεσιώτου)

* 2 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Διοικητικών (Οικονομολόγος) ΠΕ, * 1 θέση Πληροφορικής ΤΕ * 2 θέσεις Τεχνιτών (πλακοστρώσεων) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 323/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 132 31 Πετρούπολη- Ν. Αττικής, τηλ. 213-2024.438-468-430 αρμόδιες υπάλληλοι Θ. Παπαδοπούλου και Στ. Κατσίκη).

* 1 θέση Εποπτών Καθαριότητας ΔΕ * 1 θέση Ηλεκτρολόγων ΔΕ * 1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο 81 ΗΡ) ΔΕ * 3 θέσεις Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας) ΔΕ Κωδ. θέσης: ΟΔΗΓ1 * 2 θέσεις Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας) ΔΕ Κωδ. θέσης: ΟΔΗΓ2 * 1 θέση Τεχνιτών σιδηρουργικών κατασκευών ΔΕ * 1 θέση Ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ * 1 θέση Γενικών Καθηκόντων ΥΕ * 9 θέσεις Εργατών Καθαριότητας εξωτερικών χώρων (συνοδοί απορριμματοφόρων) ΥΕ Κωδ.

Θέσης: ΕΡΓ1 * 1 θέση Εργατών Καθαριότητας εξωτερικών χώρων ΥΕ, Κωδ.

θέσης: ΕΡΓ2 * 2 θέσεις Εργατών Νεκροταφείου ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 324/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Δ. Βερνάρδου 23- Τ.Κ.

152 35, Βριλήσσια Ν. Αττικής, τηλ.

213-2050.545 και 213-2050.546 αρμόδιες υπάλληλοι Πηνελόπη Κακαραντζούλα και Αικατερίνη Ανδριοπούλου)

* 2 θέσεις Διοικητικού ΠΕ * 1 θέση Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ * 2 θέσεις Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 2 θέσεις Ηλεκτρολόγων ΔΕ * 5 θέσεις Οδηγών (απορριμματοφόρων) ΔΕ * 7 θέσεις Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 325/ 22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-

399160, 2810-399161, 2810-399162 και 2810-399163 αρμόδια υπάλληλος Κωνσταντία Βοργιά)

* 4 θέσεις Διοικητικού ΠΕ * 3 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ * 3 θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Γεωπόνων ΠΕ * 2 θέσεις Καθηγητών (γυμναστών) ΠΕ * 2 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ * 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας ΤΕ * 1 θέση Διοικητικών- Λογιστικών ΤΕ * 2 θέσεις Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 4 θέσεις Διοικητικών ΔΕ * 4 θέσεις Εποπτών Καθαριότητας * 2 θέσεις Ηλεκτρολόγων ΔΕ. Κωδ. θέσης: ΔΕ ΗΛΙ1 * 2 θέσεις Ηλεκτρολόγων ΔΕ Κωδ.

θέσης: ΔΕ ΗΛΙ2 * 3 θέσεις Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων ΔΕ * 1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων ΔΕ Κωδ. θέσης ΔΕ ΧΜ1 * 1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων ΔΕ Κωδ. θέσης ΔΕ ΧΜ2 *1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων ΔΕ Κωδ. θέσης ΔΕ ΧΜ3 *10 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ * 2 θέσεις Τεχνιτών (λιθοξόοι) ΔΕ * 2 θέσεις Τεχνιτών (μαραγκοί) ΔΕ * 3 θέσεις Τεχνιτών (ελαιοχρωματιστές) ΔΕ * 2 θέσεις Τεχνιτών (καλουπατζήδων) ΔΕ * 1 θέση Τεχντιών (πλακάς πεζοδρομίων) ΔΕ * 2 θέσεις ΔενδροκηπουρώνΔενδροκόμων Κηπουρών ΔΕ * 8 θέσεις Εργατών Γεωπονικού Προσωπικού ΥΕ * 54 θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας (οδοκαθαριστών & Συνοδών απορριμματοφόρων) ΥΕ * 8 θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας (καθαρισμού εσωτερικών χώρων) ΥΕ * 4 θέσεις Εργατών γενικά (για την περισυλλογή, μεταφορά και περιποίηση αδέσποτων ζώων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 326/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Ειρήνης 19, Πεύκα Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313-502204

αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κρακώστα)

* 1 θέση Διοικητικού Οικονομικού (Οικονομικού)ΠΕ * 2 θέσεις Εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 327/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Φραγκίστα Ν. Ευρυτανίας Τ.Κ. 360 71, τηλ.

22370-95296 αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Τάκης)

* 3 θέσεις Διοικητικών ΔΕ * 1 θέση Εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 328/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Θ. Καρυπίδη 1, Τ.Κ.

565 33 Πολίχνη Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-648193 και 648194 αρμόδιοι υπάλληλοι Κωνσταντίνα Νικολαΐδου και Μαρία Χατζηκωνσταντίνου)

* 1 θέση Διοικητικού- Οικονομικού (Διοικητικού) ΠΕ * 1 θέση Διοικητικού- Οικονομικού (Οικονομικού) ΠΕ * 1 θέση Φυσικής Αγωγής ΠΕ * 1 θέση Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών ΠΕ * 1 θέση Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΠΕ * 1 θέση Γεωπόνων ΠΕ * 1 θέση Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 1 θέση Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων) ΤΕ * 1 θέση Πολιτικών Μηχανικών (έργων Υποδομής) ΤΕ * 1 θέση Γεωπονίας ΤΕ * 2 θέσεις Διοικητικού ΔΕ * 3 θέσεις Εποπτών- Φύλακες Σχολικών Κτηρίων ΔΕ * 1 θέση Ηλεκτρολόγων ΔΕ * 1 θέση Ηλεκτροτεχντιών Αυτοκινήτων ΔΕ * 1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ Κωδ. Θέσης ΧΜ1 * 2 θέσεις Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ. Κωδ. θέσης ΧΜ2 * 2 θέσεις Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΔΕ ΧΜ3 * 7 θέσεις Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων) ΔΕ * 6 θέσεις Οδηγών Αυτοκινήτων (λεωφορείων) ΔΕ * 1 θέση Τεχνιτών (θερμοϋδραυλικών) ΔΕ * 4 θέσεις Τεχνιτών (οικοδόμων) ΔΕ * 1 θέση Δενδροκηπουρών ΔΕ * 26 θέσεις Εργατών Καθαριότητας (οδοκαθαριστών/ αποκομιδή απορριμμάτων) ΥΕ * 2 θέσεις Εργατών Οδοποιίας ΥΕ * 9 θέσεις εργατών κήπων ΥΕ * 4 θέσεις Οικοδόμων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 329/22-07-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Διεύθυνση: Δημητρακοπούλου και Αποστολοπούλου, Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, τηλ. 2713-600.417, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Μπεντεβής)

* 1 θέση καθηγητών φυσικής αγωγής ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστικού ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 306/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
(Διεύθυνση: Σβορώνου 17, Τ.Κ.

601 00 Κατερίνη Ν. Πιερίας, τηλ.

23510-45.304, αρμόδια υπάλληλος Χρυσούλα Ανθοπούλου)

* 1 θέση χειριστών μηχανημάτων (προωθητής- συμπύκνωσης 253 ΗΡ) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 312/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Γαλανάκη 1, Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-514.577, αρμόδια υπάλληλος Χριστίνα Καραγιάννη)

* 1 θέση διοικητικού- οικονομικού ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- οικονομικού (οικονομικού) ΤΕ * 4 θέσεις βρεφονηπιοκόμων ΤΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων ΔΕ * 1 θέση βοηθών νηπιαγωγώνβοηθών βρεφοκόμων ΔΕ * 1 θέση βοηθών μαγείρων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 314/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 620 46 Χρυσό Ν. Σερρών, τηλ. 23213-52.610, αρμόδια υπάλληλος Παναγιώτα Νάσκου)

* 1 θέση βρεφονηπιοκόμων ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τασιάκου 2, Τ.Κ. 600 62 Κορινός Ν. Πιερίας, τηλ. 23513-50.934, αρμόδιος υπάλληλος Παναγιώτης Στούπας)

* 1 θέση πολιτικών μηχανικών ΠΕ * 1 θέση οικονομικού ΤΕ * 1 θέση διοικητικών- λογιστικών ΔΕ * 1 θέση χειριστών μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση τεχνιτών- υδραυλικών ΔΕ * 1 θέση βοηθών- εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 320/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) Δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑ ΘΜΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Αγ. Παντελεήμονος 10, Τ.Κ. 565 33 Πολίχνη Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-649.190, 2310-650.381, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Ιωαννίδου)

* 4 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 5 θέσεις βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 300/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Διεύθυνση: Ταλιαδούρου 2, Εμπορικό Κέντρο, 4ος όροφος, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας, τηλ. 24410-76.208, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Κοντογεώργου)

* 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση μαγείρων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 303/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(Διεύθυνση: Αμφίου 3-5, Τ.Κ. 322 00 Θήβα Ν. Βοιωτίας, τηλ. 22620-29.372, αρμόδιες υπάλληλοι Δήμητρα Τζέλη και Αικατερίνη Νικολάου)

* 2 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 307/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Διεύθυνση: Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ.

401 00 Τύρναβος Ν. Λάρισας, τηλ. 24923-50.138, 24923-50.156, αρμόδιος υπάλληλος Μαρία Γρηγοριάδου)

* 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ΔΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 308/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Διεύθυνση: ΚΕΠ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 220 01 Άστρος Ν. Αρκαδίας, τηλ. 27550-29.090, αρμόδια υπάλληλος Ευδοκία Κουτίβα)

* 3 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 310/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 740 51 Ανώγεια Ν. Ρεθύμνης, τηλ. 28340-31.203, αρμόδια υπάλληλος Ελένη Κεφαλογιάννη)

* 1 θέση νηπιαγωγών ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 315/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) Διάφοροι φορείς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Διεύθυνση: Δ. Τσετινέ 7, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή Ν. Ροδόπης, τηλ.

25310-83.000, αρμόδιος Αντωνιάδης)

* 1 θέση διοικητικών γραμματέων (διοικητικός υπάλληλος τμήματος οικονομικής διαχείρισης επενδυτικών προγραμμάτων) ΔΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων (διοικητικός υπάλληλος τμήματος επιστημονικού τεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης προγραμμάτων) ΔΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων (διοικητικός υπάλληλος τμήματος οικονομικών υπηρεσιών) ΔΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων (γραμματέας διευθυντή και νομικής υπηρεσίας τμήματος διοικητικών υπηρεσιών) ΔΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων (διοικητικός υπάλληλος για πρωτόκολλο/ γενικό αρχείο/ διεκπεραίωση τμήματος διοικητικών υπηρεσιών) ΔΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων (διοικητικός υπάλληλος για τηλεφωνικό κέντρο/ υποδοχή/ πληροφορίες τμήματος διοικητικών υπαλλήλων) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 309/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥΕ.ΚΕ.ΔΙ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα, τηλ. 210-7295.160, αρμόδια υπάλληλος Παναγιώτα Αχαμνού)

* 1 θέση πληροφορικής (επιστήμης των υπολογιστών) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 311/9-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ)

Δήμοι - Κοινότητες
ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 340 17, Κριεζά Ν. Ευβοίας, τηλ. 22230-52.123 και 22233-50.101, αρμόδια υπάλληλος Αικατερίνη Παναγιώτου)

* 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ * 2 θέσεις εργατών γενικά (καθαριότητας- εξωτερικών χώρων)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 160/9-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 855 00, Πάτμος, Ν. Δωδεκανήσου, τηλ. 22473-60.300 και 22473-60.318, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Κάνδρου)

* 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 245/10-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 220 24, Στεμνίτσα Ν. Αρκαδίας, τηλ.

27950-81.237, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Καλδή)

* 1 θέση διοικητικού οικονομικού (οικονομολόγου) ΠΕ (άρθρο 11 ΟΕΥ)

* 1 θέση διοικητικού (αμιγώς διοικητικός) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 250/12-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

7/8/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 360 60, Ραπτόπουλο, Ν. Ευρυτανίας, τηλ.

22373-51.202, αρμόδιος υπάλληλος Χριστόφορος Θεοδώρου)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ ή επικουρικά σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ΠΕ, πολιτικού υπομηχανικού ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 253/15-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(Διεύθυνση: Ιάσονος και Εθν.

Αντιστάσεως, Τ.Κ. 203 00, Λουτράκι Ν. Κορινθίας, τηλ.

27440-69.000, αρμόδια υπάλληλος Κων/να Φιλάνδρα)

* 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 2 θέσεις πολιτικών μηχανικών (δομικών έργων) ΤΕ * 1 θέση μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ * 2 θέσεις διοικητικών ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 256/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: σήμερα, 3/8/2009 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 300 22 Πλάτανος Ναυπακτίας, Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τηλ. 26340-62.122, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Αντωνόπουλος)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 266/18-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 11/8/2009. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 691 00 Αίγειρος Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης, τηλ.

25313-52.701, αρμόδια υπάλληλος Μόρφω Τσαρτσάλη)

* 2 θέσεις διοικητικών λογιστικών (λογιστικών) ΤΕ * 1 θέση διοικητικού γραμματέα ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (ισοπεδωτής γαιών 140 ΗΡ) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 274/22-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 385 00, Ανακασιά Ιωλκού, Ν. Μαγνησίας, τηλ.

24213-53.520, αρμόδια υπάλληλος Ευμορφία Ναούμ)

* 1 θέση τεχνίτη υδραυλικού ΔΕ * 2 θέσεις εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 276/23-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: σήμερα, 3/8/2009 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 42, Τ.Κ. 563 34, Ελευθέριο Κορδελιό, Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ.

2310-703.336, αρμόδια υπάλληλος Βασιλική Τσαλουχίδου)

* 1 θέση πληροφορικής (μηχανικών Η/Υ) ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστικού (λογιστής- φοροτεχνικός) ΤΕ * 1 θέση επόπτη δημόσιας υγείας ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 278/26-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 700 12, Άγιοι Δέκα Ν. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.

28923-40.325, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Βαρδάκης)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση γεωπόνου ΠΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (φορτηγού, απορριμματοφόρου, λεωφορείου) ΔΕ * 2 θέσεις εργατών καθαριότητας ΥΕ * 1 θέση εργάτη καθαριότητας (εσωτερικών χωρών) ΥΕ * 1 θέση εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ Αιτήσεις έως: 13/8/2009 Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 279/30-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 821 00, Χαλκειός, Χίος, Ν. Χίου, τηλ.

22713-51.606 και 22713-51.600, αρμόδιοι υπάλληλοι Ελένη Κρητικού και Γιώργος Παπαδόπουλος)

* 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) ΔΕ- Κωδ.

Θέσης: ΟΔ1 * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (λεωφορείου) ΔΕ- Κωδ. Θέσης:

ΟΔ2 * 3 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εργάτες καθαριότητας) ΥΕ Αιτήσεις έως: 10/8/2009 Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 280/30-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Κανάρη 3, Τ.Κ. 145 69 Άνοιξη, Ν. Αττικής, τηλ. 210-8140.281 και 210-8140.286, αρμόδιος υπάλληλος Εμμανουήλ Σερασκέρης)

* 1 θέση οικονομικού- λογιστικού ΤΕ * 5 θέσεις εργατών καθαριότητας ΥΕ * 1 θέση καθαρίστριας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 281/30-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Διεύθυνση: Πλατεία Νίκης 1, Τ.Κ.

501 00, Κοζάνη, τηλ. 24610-

50.323, αρμόδιοι υπάλληλοι Ιωάννα Παπαδοπούλου και Ξενοφών Χατζηστεργιάδης)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση αρχιτέκτονα ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 286/1-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 240 09, Άριος Ν. Μεσσηνίας, τηλ. 27213-60.519 και 27210-51.214, αρμόδιες υπάλληλοι Παναγιώτα Καντή και Μαρία Αλεβίζου)

* 1 θέση οικονομολόγου ΠΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτωνοδηγού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 287/2-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Διεύθυνση: Λασκαρίνας 3Α, Τ.Κ.

454 45, Ελεούσα, Ν. Ιωαννίνων, τηλ. 26510-61.308 και 26510-61.971, αρμόδιος υπάλληλος Βασίλειος Ντάβας)

* 1 θέση επόπτη δημόσιας υγείας ΤΕ * 3 θέσεις διοικητικών ΔΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη (υδραυλικού) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 288/3-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Ι. Κότσικα 2, Τ.Κ. 340 01, Κάρυστος Ν. Ευβοίας, τηλ.

22240-23.392 και 22240-22.246, αρμόδια υπάλληλος Χρυσούλα Κρίσιλια)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 289/3-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 12/8/09.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 847 02, ΟίαΘήρα, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22860-71.228, αρμόδια υπάλληλος Νικολέτα Μπαλοπήτου)

* 1 θέση επόπτη καθαριότητας ΔΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 2 θέσεις εργατών καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 290/6-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα, Ν. Θεσπρωτίας, τηλ. 26653-61.407, αρμόδια υπάλληλος Ευδοκία Κίτσου)

* 1 θέση γεωπόνου (φυτικής παραγωγής) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 294/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Στ. Μπέκα 7, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα, Ν. Αττικής, τηλ. 210-6630.302, αρμόδια υπάλληλος Παγώνα Σωτήρχου)

* 1 θέση καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 114/20-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Διεύθυνση: Πατούς 8, Τ.Κ. 721 00 Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου, τηλ. 28410-82.720, αρμόδια υπάλληλος Μ. Δεμέτζου)

* 1 θέση χημικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη- υδραυλικού ΔΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 270/19-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

5/8/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, Ν. Αττικής, τηλ. 210-9760.446, αρμόδια υπάλληλος Σοφία Απέργη)

* 1 θέση διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 282/30-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως: 17/8/2009.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Διεύθυνση: 1ο χλμ. ΓρεβενώνΚοζάνης, Τ.Κ. 511 00, Γρεβενά, τηλ. 24620-87.902, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Μίχου)

* 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτου ΔΕ * 1 θέση καταμετρητή υδρομετρητή υδρονομέα ΔΕ * 1 θέση μηχανοτεχνίτη οχημάτων ΔΕ * 1 θέση βοηθού- εργάτη γενικών καθηκόντων ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 283/1-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 340 09, Αυλωνάρι, Ν. Εύβοιας, τηλ. 22230-32.314, αρμόδιος υπάλληλος Παναγιώτης Καρόζης)

* 1 θέση προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΕ (πολιτικός μηχανικός)

* 1 θέση υδραυλικού (τεχνίτης) ΔΕ * 1 θέση εισπράκτορα- ταμία ΔΕ * 1 θέση αποθηκάριου ΔΕ * 1 θέση υδρονομέα ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 285/1-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 10/8/2009.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 642 00 Νέα Καρυά Ν. Καβάλας, τηλ. 25910-61.237, αρμόδια υπάλληλος Ανδριανή Νταβή)

* 1 θέση υδροδιανομέα ΥΕ * 1 θέση υδρομετρητή ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 297/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 14/8/2009.

Δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
1οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 843 00 Χώρα Νάξου, Ν. Κυκλάδων, τηλ.

22853-60.121, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Βερνίκου και κ. Βερύκοκκος)

* 1 θέση βρεφονηπιοκόμου ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 259/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 4/8/2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στο Κέντρο Παιδιού Δήμου Αγίας Παρασκευής και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ρόδων 13, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, τηλ. 210-6537.526, αρμόδια υπάλληλος Ανθούλα Στεφοπούλου)

* 1 θέση διοικητικούοικονομικού ΠΕ * 1 θέση διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ΠΕ * 1 θέση διοίκησης επιχειρήσεων ΤΕ * 1 θέση κοινωνικού λειτουργού ΤΕ * 7 θέσεις βρεφονηπιοκόμων ΤΕ * 12 θέσεις βοηθών βρεφονηπιοκόμων ΔΕ * 2 θέσεις μαγείρων ΔΕ * 2 θέσεις οδηγών (σχολικού λεωφορείου) ΔΕ * 8 θέσεις προσωπικού καθαριότητας ΥΕ * 1 θέση κλητήρα ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 260/17-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Αντωναροπούλου 4, Τ.Κ. 246 00, Χώρα, Ν. Μεσσηνίας, τηλ. 27630-31.241 και 27630-31.200, αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Δούρος)

* 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 264/18-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις από5/8έως24/8/2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 623 00, Σιδηρόκαστρο, Ν. Σερρών, τηλ. 23230-22.270, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Παζιώνη)

* 1 θέση βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 265/18-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 811 07, Καλλονή, Λέσβος, Ν. Λέσβου, τηλ. 22530-22.326, αρμόδια υπάλληλος Αδαμαντία Λάσκαρη)

* 1 θέση διοικητικού- οικονομικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 268/19-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 5/8/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 310 80, Καρυά, Ν. Λευκάδας, τηλ. 26450-41.090, αρμόδια υπάλληλος Ιωάννα Νικολακοπούλου)

* 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 293/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 20/8/2009.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 620 45, Αλιστράτη, Ν. Σερρών, τηλ.

23243-50.320, αρμόδια υπάλληλος Ζωή Δερμεντζή)

* 2 θέσεις βρεφονηπιοκόμων ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 295/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 10/8/2009.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 847 02, ΟίαΘήρα, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22860-72.000, αρμόδια υπάλληλος Θεοδώρα Γιαννούση)

* 1 θέση βρεφονηπιοκόμου ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 298/8-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 18/8/2009.

Διάφοροι φορείς
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(Διεύθυνση: Αμερικής 11, Τ.Κ.

106 72, Αθήνα, τηλ. 210-

3643.771 και 210-3676.403, αρμόδια υπάλληλος Μπουσούνη Βασιλική)

* 1 θέση διοικητικού και οικονομικού (με ειδίκευση στη στατιστική) ΠΕ * 1 θέση επιμελητή εκδόσεων ΠΕ * 1 θέση ειδικού εφαρμογών πληροφορικής ΤΕ * 1 θέση επιμελητή ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 225/27-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ» Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στο ΝΠΙΔ «Ίδρυμα Στήριξης ογκολογικών ασθενών ΄΄Η Ελπίδα”» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Ιπποκράτους, Τ.Κ. 265 00, Ρίο Ν. Αχαΐας, τηλ. 2610-911.430, αρμόδια υπάλληλος Σπυριδούλα Παπαδάτου)

* 1 θέση κλινικού ψυχολόγου ΠΕ * 1 θέση κοινωνικού λειτουργού ΤΕ * 1 θέση λογιστή ΤΕ * 6 θέσεις νοσηλευτικής ΤΕ * 1 θέση διοικητικούοικονομικού ΔΕ * 2 θέσεις νοσηλευτικής ΔΕ * 1 θέση χειριστή Η/Υ ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 257/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

6/8/2009 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Ιερά Οδός 343, Τ.Κ.

124 61 Χαϊδάρι, τηλ. 210-

5404.110, αρμόδιος υπάλληλος Στ. Καπέλας)

* 1 θέση νοσηλευτή/ νοσηλεύτριας ΤΕ * 3 θέσεις αδελφών νοσοκόμων ΔΕ * 1 θέση εργάτη ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 277/24-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Διεύθυνση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα, τηλ.

24410-22.162 και 24410-76.529, αρμόδια υπάλληλος Ευστ. Χήναρη)

* 1 θέση νοσηλευτικής ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 291/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Διεύθυνση: Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Τ.Κ. 721 00, τηλ. 28413-40.900, αρμόδια υπάλληλος Ευφροσύνη Κοντογιάννη)

* 1 θέση νοσηλευτικής ΤΕ Για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής ΥγείαςΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 292/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 58, Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος, Ν. Χαλκιδικής, τηλ. 23710-24.200 και 23710-24.300)

* 1 θέση διοικητικούοικονομικού ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστικού (διοικητικών γραμματέων) ΔΕ * 1 θέση προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας χειριστή Η/Υ) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 296/7-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως: 18 Αυγούστου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
(Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης, Τ.Κ. 471 00 Άρτα, τηλ. 26810-22.222 εσωτ. 1141, αρμόδια υπάλληλος Θ. Ραχιώτη)

* 1 θέση νοσηλευτικής ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 299/8-7-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick