twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

14 Δεκεμβρίου 2009

Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Πράσινο φως ανάβει με την ψήφιση, την ερχόμενη εβδομάδα, του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα προσλήψεων ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη θέσεων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Το πρώτο βήμα θα γίνει από το ΑΣΕΠ, που ήδη ζεσταίνει τις μηχανές του προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση μεγάλων προκηρύξεων για μόνιμο προσωπικό, πολλές από τις οποίες εκκρεμούν πριν από τις εκλογές (όπως στα νοσοκομεία).

Στη συνέχεια, το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει εγκύκλιο που θα σταλεί τις επόμενες ημέρες σε φορείς και με την οποία θα καλούνται έως τις 15 Ιανουαρίου 2010 να στείλουν όλα τα αιτήματα για ανάγκες σε έκτακτο προσωπικό- είτε με σύμβαση έργου είτε ορισμένου χρόνου.

Αφού συγκεντρώσει τα αιτήματα, το υπουργείο θα τα προωθήσει στο ΑΣΕΠ για έγκριση.

Στόχος είναι μέχρι τα τέλη Μαρτίου να έχει ξεκαθαρίσει η διαδικασία και να μπορέσουν να προχωρήσουν όσες προσλήψεις εγκριθούν.

Όπως διευκρινίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, η διαδικασία δεν θα είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι δεν θα απαιτείται κάθε χρόνο οι φορείς να στέλνουν εκ νέου τα αιτήματα. Σε περίπτωση που οι θέσεις για συμβασιούχους με μίσθωση έργου ή ορισμένου χρόνου εγκριθούν, θα ισχύουν και για τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο οι φορείς έχουν δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις ακόμη και εάν έχουν κενές οργανικές θέσεις έως το τέλος του 2010, ενώ το μεταβατικό διάστημα ειδικά για τους δήμους και τις νομαρχίες είναι μέχρι το τέλος του 2011.

Οι νέες συμβάσεις που θα εγκριθούν το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο Νόμος Πεπονή. Αντιθέτως, συμβάσεις που είχαν ήδη εγκριθεί πριν από τις εκλογές και πριν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο μπορούν να προχωρούν με το παλιό καθεστώς.

Αλλαγές στο... παρά πέντε
Σύμφωνα με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου Πεπονή οι προσλήψεις για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς αυτές διενεργούνται με ειδικές διαδικασίες, οι οποίες όμως είναι- όπως σημειώνεται- σε κάθε περίπτωση αξιοκρατικές και αντικειμενικές.

Παράλληλα, αναδιατυπώθηκε η διάταξη σχετικά με τις προκηρύξεις που θα εκδίδει το ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, στο εξής επιτρέπεται το ΑΣΕΠ να εκδίδει προκηρύξεις που θα αφορούν θέσεις για φορείς όλης της χώρας ή ξεχωριστά ανά περιφέρεια, νομαρχία, δήμο, φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Οι προκηρύξεις θα μπορούν επίσης να διακρίνονται σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα και σε προκηρύξεις για τις οποίες απαιτούνται.

Τροποποίηση έγινε και στη μεταβατική διάταξη, με την οποία δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης έργου, που λήγουν μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο, έως το τέλος Απριλίου 2010. Αρχικώς είχε προβλεφθεί πως για να δοθεί παράταση θα πρέπει οι συμβασιούχοι να ανέρχονται στο 50% του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων κάθε φορέα. Με την τροποποίηση ορίζεται πως θα πρέπει να αποτελούν το 50% του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας κάθε φορέα, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι επί του συνόλου του προσωπικού, αλλά μόνο σε συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. καθαριότητα, πρόνοια). Για την παράταση των συμβάσεων χρειάζεται έγκριση από την αρμόδια τριμελή υπουργική επιτροπή.

Οι τροπολογίες
Με το νομοσχέδιο κατατέθηκαν και δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης των Επαγγελματιών Οπλιτών και η δεύτερη την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων.

Όπως είχε ανακοινωθεί, προωθήθηκε τροπολογία με την οποία καταργείται η διαδικασία συνέντευξης στις προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών. Έτσι, η βαθμολογία δεν θα ληφθεί υπόψη για τις 2.000 θέσεις του Στρατού Ξηράς, όπου είχε γίνει η συνέντευξη, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί για τις υπόλοιπες 1.800 θέσεις οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και το κοινό στρατολογικό σώμα. Η κατάργηση της συνέντευξης έγινε, καθώς «από τα στοιχεία που τηρούνται στα Γενικά Επιτελεία προκύπτει ότι, για τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε προγενέστερους διαγωνισμούς, αλλά και στον υπό εξέλιξη διαγωνισμό του Στρατού Ξηράς, δεν τηρείται πλήρες πρακτικό από το οποίο να προκύπτει κάθε ερώτηση και κάθε απάντηση και έτσι η πλήρης αιτιολογία της βαθμολογίας, αλλά “ελλειπτικό” πρακτικό με μόνη τη βαθμολογία χωρίς αιτιολογία».

Στη δεύτερη τροπολογία εκτός από την παράταση που δίνεται έως το τέλος του 2010 για την προσαρμογή, συγχώνευση ή μετατροπή των δημοτικών επιχειρήσεων, προβλέπεται ειδική ρύθμιση και για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές. Ειδικότερα, το προσωπικό επιχειρήσεων που λύονται ή μετατρέπονται θα μπορεί πλέον να μεταφερθεί, εκτός από τον οικείο δήμο, τις περιφέρειες, τις νομαρχίες, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, και σε άλλους δήμους της χώρας.
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick