twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

22 Ιουνίου 2009

Ευκαιρίες πρόσληψης στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ


Χιλιάδες ευκαιρίες πρόσληψης έρχονται το δεύτερο εξάμηνο του 2009. Διάφοροι φορείς- από νοσοκομεία και δήμους μέχρι ασφαλιστικά ταμεία και ΚΕΠ- θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες στην κάλυψη 43.600 θέσεων.

Οι δυνατότητες διορισμού θα είναι πολλές και αφορούν θέσεις τακτικού προσωπικού, καθώς και προσλήψεις με το σύστημα της μερικής απασχόλησης ή ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ. Έτσι, εκτός από τη ΔΕΗ που προχωρεί με γοργούς ρυθμούς την οριστικοποίηση των προκηρύξεων για 2.600 μόνιμους υπαλλήλους (όπως δημοσιεύουν οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» στη σελίδα 7), και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ετοιμάζονται να ανοίξουν τις πόρτες τους σε άλλους 41.000 εργαζομένους.

1.000 δημοτικοί αστυνομικοί
Νέα φουρνιά δημοτικών αστυνομικών έρχεται το επόμενο διάστημα και όπως εκτιμάται οι προκηρύξεις θα αφορούν την πρόσληψη 1.000 εργαζομένων στην ειδική αυτή υπηρεσία. Οι δήμοι καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τις περιφέρειες της χώρας- όπως έκανε ήδη ο Δήμος Αθηναίων, που ζητά να καλύψει 350 θέσεις- προκειμένου να υπάρξει καταγραφή των αναγκών.

Στη συνέχεια, κάθε περιφέρεια θα προχωρήσει στην έκδοση ξεχωριστής προκήρυξης. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν αιτήσεις προς την περιφέρεια, εκδηλώνοντας όμως ενδιαφέρον για τις θέσεις ενός μόνο δήμου και μίας κατηγορίας προσωπικού.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών κατανέμονται σε τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες και ειδικότερα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

500 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η έκδοση από το υπουργείο Εσωτερικών της νέας προκήρυξης για πρόσληψη 500 εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η επεξεργασία της προκήρυξης έχει ήδη αρχίσει και παρά την καθυστέρηση που υπάρχει, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τόσο η αποδοτικότητα των ΚΕΠ όσο και οι μετατάξεις που έχουν στο μεταξύ γίνει, το επόμενο διάστημα θα βγει τελικά στον αέρα. «Κλειδί» για τον διορισμό αποτελεί η προϋπηρεσία σε ανάλογες δομές, καθώς στην προκήρυξη θα περιλαμβάνεται κριτήριο εμπειρίας και θα προβλέπεται προσαύξηση για όσους έχουν συμπληρώσει 24 μήνες απασχόλησης σε ΚΕΠ. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν 18μηνη προϋπηρεσία σε κάποιο από τα ΚΕΠ θα απαλλάσσονται επίσης και από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ.

5.500 σε νοσηλευτικά ιδρύματα
Σταδιακά αποστέλλονται από το υπουργείο Υγείας αιτήματα προς το ΑΣΕΠ για την πλήρωση κενών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Το πακέτο θα περιλαμβάνει συνολικά 5.500 προσλήψεις, όπως έχει ανακοινώσει και ο υπουργός Υγείας.

Μόλις το ΑΣΕΠ ολοκληρώσει τον έλεγχο των αιτημάτων θα προχωρήσει και η προκήρυξη των θέσεων. Σε εκκρεμότητα παραμένει ωστόσο το ζήτημα εάν θα γίνει έκδοση μίας προκήρυξης για το σύνολο των θέσεων ή θα εκδίδονται τμηματικά ανάλογα με την πορεία των εγκρίσεων.

Σε κάθε περίπτωση όσοι προσληφθούν θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων. Βάσει πρόσφατου νόμου του υπουργείου Υγείας οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα πρέπει να υπηρετήσουν για μία πενταετία στο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα διοριστούν καθώς στο διάστημα αυτό απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση (π.χ. απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση).

Επίσης, εάν για κάποιο λόγο επιλέξουν να παραιτηθούν μέσα στον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία πρόσληψής τους, τότε απαγορεύεται για μία διετία να λάβουν μέρος σε άλλον διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ. 10.000 θέσεις μερικής απασχόλησης

Σε δήμους θα απασχοληθούν και άλλοι 10.000 εργαζόμενοι με το πρόγραμμα της μερικής απασχόλησης. Όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραμμα θα αρχίσει να υλοποιείται τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Ανάλογα και με τα αιτήματα των δήμων, η επιτροπή των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Απασχόλησης θα προχωρήσει στην κατανομή των θέσεων ανά δήμο. Στη συνέχεια, κάθε δήμος θα προχωρήσει στην έκδοση ανακοίνωσης για την προκήρυξη των θέσεων μερικής απασχόλησης που του αναλογούν.

Η μερική απασχόληση προβλέπει υπογραφή σύμβασης για 18 μήνες και ημερήσια εργασία που δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να ανήκουν σε κάποιες από τις κοινωνικές ομάδες, που ορίζονται- π.χ. άνεργοι, μητέρες ανήλικων τέκνων, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων.

20.000 άνεργοι στους δήμους

Με την αναμενόμενη εντός των επόμενων εβδομάδων ψήφιση από το Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής νομοθετικής διάταξης, θα αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα κάλυψης 20.000

θέσεων στους δήμους όλης της χώρας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που υλοποιούν η Ένωση των Δήμων της χώρας (ΚΕΔΚΕ), το υπουργείο Απασχόλησης και ο ΟΑΕΔ και μέσω του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους να απασχοληθούν για διάστημα 36 μηνών. Η νομοθετική διάταξη που προωθείται, ορίζει πως δεν θα έχουν στη συνέχεια δικαίωμα μονιμοποίησης στους δήμους.

Οι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και ειδικότερα προβλέπεται πως σε δήμους με περισσότερους των 5.000 κατοίκων θα προσληφθούν σε ποσοστό 70% άνεργοι που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας και σε ποσοστό 30% άνεργοι χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας. Τα ποσοστά αυτά αντιστρέφονται σε δήμους με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

Όσοι επιλεγούν από την ειδική επιτροπή θα λαμβάνουν πλήρη μισθό και θα διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, ωστόσο δεν θα έχουν δικαίωμα σε υπερωριακή απασχόληση ενώ απαγορεύεται και η απασχόλησή τους νυχτερινές ώρες, Κυριακές ή αργίες. 4.000 στον ΟΑΕΕ
Το πράσινο φως για 4.000 προσλήψεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) δόθηκε από τον περασμένο Απρίλιο με τη σχετική απόφαση της αρμόδιας τριμελούς υπουργικής επιτροπής. Ο Οργανισμός προσανατολίζεται στην έκδοση προκήρυξης το φθινόπωρο και ειδικότερα προς το τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και η πρόσληψη αφορά θεραπευτές γιατρούς που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες στο πλαίσιο της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου.

ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick