twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

7 Αυγούστου 2009

Στον αέρα ο νέος νόμος για του ημιυπαίθριους

Με το σκεπτικό ότι «ο ρόλος του συμβολαιογράφου είναι αυτός της προστασίας και της νομικής ασφάλειας των συναλλαγών», αλλά και λόγο του γενικότερου ενδιαφέροντος, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος ζήτησε γνωμοδότηση από τον Αρειο Πάγο για την «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων που εξήγγειλε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Σύμφωνα με την τροπολογία του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν έκτακτη εισφορά ίση με το 10% της αντικειμενικής αξίας χώρων που παράνομα άλλαξαν χρήση.

Με σχετικό ερώτημα που έστειλαν στον εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου, Ιωάννη Τέντε, επικαλούνται το νόμο Τρίτση του 1983, καθώς και το νόμο 1977/85, αναφέροντας ότι σύμφωνα με αυτούς δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαίρετων κτισμάτων. Ειδικότερα, ερωτούν εάν «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του νόμου 3775/2009, όπως αυτές τροποποίησαν και συμπλήρωσαν τα άρθρα 7 και 11 (παρ. 2) του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων που άλλαξαν τη χρήση των χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση των χώρων αυτών και κατά τη μεταβίβασή τους».
Στο σχετικό ερώτημα που απέστειλε στο ανώτατο δικαστήριο ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι «η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δεν "νομιμοποιεί" τις αυθαίρετες αυτές κατασκευές και αλλαγές χρήσεως των κτιρίων και συνεπώς καθιστά αδύναμη και μη νόμιμη την εν γένει μεταβίβασή τους, διότι αυτό ρητώς απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις». Ειδικότερα, οι συμβολαιογράφοι επικαλούνται σειρά νομοθετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες:

- Η μεταβολή της χρήσης κτιρίων ή μέρους αυτού καθιστά το ακίνητο αυθαίρετο και συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές.

- Με το μέτρο της «τακτοποίησης» οι ημιυπαίθριοι και λοιποί χώροι (υπόγεια, πυλωτές κ.ά.) δεν νομιμοποιούνται ούτε εξαιρούνται της κατεδάφισης αφού ουσιαστικά δεν επέρχεται καμία μεταβολή στην κείμενη νομοθεσία με βάση την οποία απαγορεύεται η μεταβίβαση αυθαιρέτων.

Υπεύθυνες δηλώσεις
Σε κάθε περίπτωση για τους πιο βιαστικούς οι ειδικοί συνιστούν να συντάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι στο υπό μεταβίβαση ακίνητο δεν έχουν γίνει αλλαγές χρήσης χώρου, αναλαμβάνοντας οι συμβαλλόμενοι την ευθύνη, γνωρίζοντας μάλιστα εκ των προτέρων πως αν το περιεχόμενο απέχει από την πραγματικότητα θα έχουν κυρώσεις.

«Το πρόβλημα της κυβέρνησης», όπως σημειώνουν συμβολαιογράφοι, «είναι ότι θέλει να λύσει το πρόβλημα και να εισπράξει χρήματα, χωρίς όμως να έρθει σε σύγκρουση με το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Για τον λόγο αυτόν, λένε οι καλά γνωρίζοντες, η ρύθμιση περιορίζεται στην τακτοποίηση και δεν γίνεται κουβέντα για νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων. «Η τακτοποίηση δεν συνιστά νομιμοποίηση. Για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Μόνο οι νόμιμοι χώροι μπορούν να μεταβιβάζονται. Για τον λόγο αυτόν θέλουμε συγκεκριμένη διάταξη νόμου που να επιτρέπει τη μεταβίβαση των τακτοποιημένων χώρων», ξεκαθαρίζει με δήλωσή του στα «ΝΕΑ» το μέλος του προεδρείου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κ. Γ. Ρούσκας, δείχνοντας το μέγεθος του προβλήματος που δεν αφορά τον στενό πυρήνα των συναδέλφων του, αλλά του χιλιάδες αντισυμβαλλόμενους που θα θελήσουν να μεταβιβάσουν ημιυπαίθριους χώρους.

«Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση κατά την άποψη που εκφράστηκε από επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και ο συμβολαιογραφικός, δεν “νομιμοποιεί” τις αυθαίρετες αυτές κατασκευές και αλλαγές χρήσεως των κτιρίων και συνεπώς καθιστά αδύνατη και μη νόμιμη την εν γένει μεταβίβασή τους, διότι αυτό ρητώς απαγορεύεται από συγκεκριμένες διατάξεις», τονίζουν οι συμβολαιογράφοι στο έγγραφο ερώτημα που έθεσαν στον φυσικό προϊστάμενό τους, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε ζητώντας τη γνωμοδότησή του για να βγουν από το αδιέξοδο που ο ίδιος ο νόμος τους έχει οδηγήσει.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι «μετά τη δημοσίευση του νόμου ένα μέρος του νομικού κόσμου έχει την άποψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, βάσει των οποίων επιτρέπεται η διατήρηση της αλλαγής της χρήσης του “τακτοποιημένου κτίσματος “ είναι δυνατή πλέον εμμέσως πλην σαφώς και η “ελεύθερη- νόμιμη” μεταβίβασή του».

Η ερμηνεία αυτή όμως, δεν θεωρείται αρκετή εκ μέρους των συμβολαιογράφων ούτε για τη δική τους κάλυψη ούτε για την κάλυψη των συναλλασσομένων και για τον λόγο αυτόν ζητούν και επισήμως να τοποθετηθεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο ερώτημα εάν με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου «επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων που άλλαξαν τη χρήση των χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση των χώρων αυτών και κατά τη μεταβίβασή τους».

ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick