twitter
    http://www.papagalaki.tk
test

2 Νοεμβρίου 2009

Προκυρήξειςγια νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Σε πρώτη φάση και μέχρι την ψήφιση της ρύθμισης αποφασίστηκε να ανασταλούν όλες οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, οι οποίες ανακοινώθηκαν ή δημοσιεύθηκαν μετά τις 4 Οκτωβρίου και για τις οποίες δεν είχε αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ζητώντας από το ΑΣΕΠ και από τους δήμους να σταματήσουν κάθε διαδικασία.

Όπως ωστόσο διευκρινίστηκε σε νέα συνάντηση που είχαν την περασμένη Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ δεν θα παγώσουν μόνο οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού και οι θέσεις μερικής απασχόλησης, που εγκρίνονται σταδιακά από την ανεξάρτητη Αρχή και είχε ανακοινωθεί πως θα μπορούσαν να αρχίσουν να καλύπτονται από την 1η Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως δεν θα καταρτιστεί καμία νέα σύμβαση έργου, ενώ όσες λήγουν το επόμενο διάστημα δεν θα ανανεώνονται. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν ανάγκη από προσωπικό μέχρι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μόνο για πρόσληψη προσωπικού
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών και να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή.

Στην αναστολή των προσλήψεων εμπίπτουν τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (για νοσοκομεία, διάφορους φορείς και προσωπικό της ίδιας της Αρχής), η προκήρυξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και αρκετές προκηρύξεις δήμων που είχαν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ ή είχαν μόλις εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις, δηλαδή συνολικά πάνω από 4.700 θέσεις.

Στην τροποποίηση 5 βασικών διαδικασιών για τις προσλήψεις θα προχωρήσει με τη νομοθετική ρύθμιση, που θα κατατεθεί εντός του Νοεμβρίου, με στόχο να επαναπροκηρυχθούν όσες θέσεις παγώνουν έως τα τέλη του μηνός ή αρχές Δεκεμβρίου. Με το νέο καθεστώς θα γίνουν και οι νέες προκηρύξεις που θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα.

Έκδοση προκηρύξεων
Τέλος στις εξαιρέσεις φορέων που διενεργούν μόνοι τους τις προσλήψεις θα δοθεί με τη νομοθετική ρύθμιση, καθώς θα ορίζεται ρητώς πως όλες οι διαδικασίες περνούν στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Έτσι, εκτός από τις διαδικασίες για τις οποίες ήταν ήδη αρμόδια, η ανεξάρτητη Αρχή θα αναλάβει ξανά και τις προκηρύξεις ΔΕΚΟ, δήμων και νομαρχιών. Ειδικό καθεστώς θα προβλέπεται μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως είναι η επιλογή ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, όπου θα γίνεται από τον φορέα πάντα στη βάση αντικειμενικών και αδιάβλητων κριτηρίων.

Μοριοδότηση
Καταργείται στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις η προσαύξηση που προβλεπόταν κατά 50% για όσους υποψηφίους συμπλήρωναν 24 μήνες προϋπηρεσίες σε θέσεις του Δημοσίου. Πλέον οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν μόνο τα μόρια που ορίζονται ανάλογα με το διάστημα απασχόλησης, είτε αυτή διανύεται στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Πτυχία
Θα προβλεφθεί νέο σύστημα μοριοδότησης των τίτλων σπουδών, καθώς και των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Τα νέα μόρια θα είναι αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα, προκειμένου να αναβαθμιστεί ως προσόν η ύπαρξη πτυχίων και να εισέλθει στο Δημόσιο επιστημονικό προσωπικό.

Συνέντευξη
Δεν θα έχουν δικαίωμα οι φορείς να προβλέπουν κατά τη διαδικασία πρόσληψης και τη διενέργεια προφορικών συνεντεύξεων. Η διαδικασία αυτή καταργείται καθώς κρίθηκε πως δεν διέπεται από αντικειμενικά κριτήρια διεξαγωγής. Παραμένει σε ισχύ όπως προέβλεπε και ο νόμος 2190 η διενέργεια συνέντευξης αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ και μόνο για ειδικές κατηγορίες προσωπικού, όπως για παράδειγμα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Συμβάσεις
Θα καταργηθούν οι συμβάσεις έργου και η στελέχωση των υπηρεσιών θα γίνεται κατά κύριο λόγο με μόνιμο προσωπικό, ενώ μόνο σε περιπτώσεις πραγματικών εποχικών ή εκτάκτων αναγκών θα δίνεται το πράσινο φως για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (2 μηνών, 4 μηνών ή 8 μηνών).

Μετά τις αναγκαίες άμεσες τροποποιήσεις θα υπάρξει σε δεύτερη φάση «εξαντλητικός διάλογος» για όλα τα θέματα. Το σύστημα θα επανεξεταστεί αλλά θα συνεχίσει να διέπεται από τις βασικές αρχές του νόμου 2190 και θα διαμορφωθεί ένας νέος αξιοκρατικός και ενιαίος νόμος.

Ειδικότερα, βασικός στόχος είναι να προχωρήσει η κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που έχουν ψηφιστεί μετά τον νόμο Πεπονή του 1994 και αφορούν τις προσλήψεις (υπάρχουν περισσότερες από 60 τροποποιήσεις του νόμου), καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών που σήμερα είναι- όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκεδαιδαλώδεις.

Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και οι ίδιοι οι δήμαρχοι ή στελέχη του ΑΣΕΠ συχνά βγάζουν προκηρύξεις, τις οποίες έπειτα από τις πολλές παραπομπές σε νόμους και σε διάφορες υποσημειώσεις δεν μπορούν- όπως υποστηρίζουν- να κατανοήσουν, πολύ περισσότερο οι υποψήφιοι οι οποίοι καλούνται να τις διαβάσουν και να υποβάλουν αίτηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο επανεξέτασης δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να υπάρξει και αναμόρφωση των μορίων για διάφορα κριτήρια των υποψηφίων- ανεργία, οικογενειακή κατάσταση κ.ά.- καθώς και οι ποσοστώσεις που ορίζονται για ορισμένες κατηγορίες όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και οι παλιννοστούντες.

Ο νέος νόμος θα οδηγήσει και σε περιορισμό του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση προκηρύξεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης. Η επαναφορά, εξάλλου, στο ΑΣΕΠ του ελέγχου όλων των προσλήψεων δεν θα φέρει- όπως φοβούνται κάποιοι - μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αλλά όπως λένε και από την ίδια την Αρχή θα βελτιώσει τους χρόνους έκδοσης των αποτελεσμάτων καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον λάθη και θα αποφεύγεται ο όγκος εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλονται κάθε φορά.Τρεις μεγάλες προκηρύξεις που ήταν έτοιμες να αρχίσουν να τρέχουν, μπαίνουν τώρα στο συρτάρι μέχρι να ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση.

Πρόκειται για τις δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που είχαν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αφορούσαν 1.72

7 θέσεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, 598 θέσεις σε διάφορους φορείς, καθώς και τη μεγάλη προκήρυξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 1.860 θέσεις, η οποία είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ αλλά δεν είχε προλάβει να αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Όλες οι θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν με βάση τα νέα κριτήρια που θα προβλέπονται στη ρύθμιση, αλλά δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση όσον αφορά την κατανομή των θέσεων και τα βασικά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά είχαν οριστεί στις αρχικές προκηρύξεις. Άρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίζουν από τώρα κατά πόσο έχουν δικαίωμα συμμετοχής και να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να είναι έτοιμοι μόλις ανακοινωθεί εκ νέου η πλήρωση των θέσεων.

1.727 θέσεις στα νοσοκομεία
Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων θα καλυφθούν 28 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 766 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 933 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988, πλην των υποψηφίων των κλάδων ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και ΔΕ Νοσηλευτικής που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1993.

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, αλλά και πρόσθετα προσόντα όπως για παράδειγμα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παράλληλα, στους τίτλους σπουδών ορίζεται πως για τις θέσεις ΠΕ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Αντιστοίχως, για τις θέσεις ΤΕ πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Εργοθεραπείας ή Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ (ΤΕΙ) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι των θέσεων ΔΕ χρειάζεται να διαθέτουν μεταξύ άλλων δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου- Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας κ.ά.

598 θέσεις σε διάφορους φορείς
Οι θέσεις κατανέμονται στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Πολιτισμού, καθώς και σε άλλους δημόσιους φορείς όπως ΤΕΙ, Νοσοκομεία, Δημόσιες Βιβλιοθήκες κ.α. και πρόκειται για 243 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 127 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 228 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Και σε αυτήν την προκήρυξη για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ)

υπηρεσιών Διαδικτύου. Παράλληλα αναφέρεται πως οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988, πλην των υποψηφίων του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων οι οποίοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1974 έως και το έτος 1988.

1.860 θέσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ειδικότερα 1.561 θέσεις γιατρών και 299 θέσεις οδοντιάτρων. Όπως είχε ανακοινωθεί με την αρχική προκήρυξη οι υποψήφιοι για τις θέσεις των γιατρών θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς επίσης και άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, ενώ θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οδοντιάτρων πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και παράλληλα άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος και βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου.
ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

News & Media Blogs - Blog Catalog Blog DirectoryCurrent Events & News Blogs - Blog Rankings Entertainment blogsblogarama - the blog directoryBlog Flux DirectoryOn our way to 1,000,000 rss feeds - millionrss.comBlogger Trick